ดวงเศรษฐี กับ 4 รา ศี จะเกิดประมาณกลา งปี

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคำทำ นา ยดีๆที่เราเอ ามาฝากกัน ก่อนจะถึงวันประกาศผ ลสลา กกินแบ่ งรั ฐบา ล ซึ่งเป็นคำทำ นา ย 4 รา ศี เป็นเศร ษฐีกลา งปี

ราศีไหนบ้าง

พฤษภ

สบายแล้ว

เมถุน

สิงห์

พิจิก

แต่ถึงอย่างไรทั้ง 4 รา ศีต้องหมั่นทำ บุ ญ กันด้วยนะคะ

อ่านเพิ่มเติม