ฝากสิ่งนี้ถึงคนวัยใกล้ 4 0หรือ 4 0 ปีขึ้นไป เก็บข้อคิดนี้ไว้กับตัวเองนะ

ฝากสิ่งนี้ถึงคนวัยใกล้ 4 0หรือ 4 0 ปีขึ้นไป เก็บข้อคิดนี้ไว้กับตัวเองนะ

ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี ทุกสิ่งในโลกนี้ ล้วนมิใช่ของของท่าน แม้แต่ร่างกายนี้ ก็ไม่ใช่ของท่าน เค้าเพียงแต่ให้ยืมใช้เท่านั้นเอง

1 หากมีใครรู้จัก เข้าใจคุณ ก็เป็นวาสนายิ่ง แต่ถ้าไม่มีใครรู้จัก เข้าใจคุณ ก็จงรู้จักและเข้าใจตัวเองเถอะ

2 ควรหาเวลานั่งคนเดียวแล้วหลับต า นึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็ก เป็นหนุ่มสาว วัยทำงาน

แล้วตอนวัย 40 ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แล้วท่านจะเข้าใจชืวิตในวัย 40 ปีขึ้นไปอย่ างไม่มีข้อกังวลเลย

เพราะกว่าจะมาถึงวัยนี้ท่านผ่าน อะไรต่อมิอะไรมามากมายจริงๆ

3 ในโลกแห่งความรัก ไม่มีใครผิดต่อใคร มีเพียงใครบางคน ไม่รู้จักรักถนอมใคร

4 เพื่อนที่ดี ต้องชื่นชมซึ่งกันและกัน มิใช่เห็นแ ก่ผลประโยชน์เท่านั้น

5 ทุกสิ่งทุกอย่ างล้วนมีสองด้าน ไม่มีผิดหรือถูก สิ่งที่ท่านคิดว่าผิด แต่ผู้อื่นอาจเห็นว่าถูก และสิ่งที่ท่านขวนขวายต่อสู้เพื่อได้มา อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังพย าย ามสลัดทิ้งไป

6 เพียงแค่สบายๆ ยังไม่พอ ในเวลาที่ควรก็น่าจะเสริมแต่งตัวเองบ้าง ทำให้วันธรรมดาๆ สดใสขึ้นมา

7 กินข้าว ต้องกินทีละคำ งานต้องทำทีละอย่ าง ไม่มีอะไรที่จะทำปุ๊ป สำเร็จปั๊ป ทุกสิ่งล้วนมีขั้นตอน อย่ าเอาแต่เร่งรีบ ควรอยู่อย่ างสบายๆ

8 คุณภาพชีวิตจะดีหรือเ ล ว อยู่ที่ใจของท่านตัดสินเอง ท่ามกลางอาหารอันโอชะ

เครื่องดื่มเลิศรส อาจแฝงด้วยการ เ ส แ ส ร้ ง ห ล อ ก ล ว ง มิสู้มีเพื่อนรู้ใจ 3 ถึง 4 คน นั่งดื่มชาพูดคุยเรื่องสัพเพเหระ

9 ความเหินห่างของพี่น้องในสายเลื อ ด เป็นความเ จ็ บ ป ว ดใจยิ่ง เฉยหน่อย อภั ยกันนิด

อดทนบ้าง จะทำให้จิตใจเรากว้างขึ้น สงบลง อบอุ่นขึ้น

10 การปฏิบัติต่อบุพการี อย่ าทำอย่ างที่คนโ ง่ทำกัน คือเลี้ยงดูอย่ างเสียไม่ได้ แต่พอสิ้นชีวิต

กลับทำพิธีเซ่นไหว้ใหญ่โต คนรุ่นบุพการีของเรานั้น พวกเขาผจญความทุกข์ย ากมามากมาย

กระทำดีต่อพวกเขา ก็คื อ ก ารกระทำดีต่อมโนสำนึกของเราเอง แท้จริงพวกเขาไม่ต้องการความฟุ้งเฟ้ออะไร

โทรศัพท์ทักทายสักหน่อย หรือถามถึงเรื่องราวในอดีตสักเรื่อง และอดทนฟังเล่าจนจบ พวกเขาก็พอใจแล้ว

11 ตำแหน่งและเกียรติยศ เป็นเพียงแก้วใบหนึ่ง แต่อุปนิสัยและการอบรมมา จึงจะเป็นสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้น

ในแก้วผลึก ใช่ว่าจะมีแต่เหล้าองุ่นเลิศรส อาจจะเป็นเพียงน้ำสกปรก แก้วหนึ่งเท่านั้นเอง ในจ อ ก ดินเผา ก็มิใช่ว่าจะเป็นเพียงน้ำเปล่า อาจจะเป็นเมรัยชั้นเยี่ยม

12 เมื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ก็ต้อง รั ก ษ าร่างกายของท่าน

เมื่อไม่ประสบผลในหน้าที่การงาน ยิ่งต้องให้ตัวเองมีสุขภาพดี

13 หากท่านอายุ 40 ปีขึ้นไป ชีวิตของท่าน ควรจะสงบเรียบสบายๆ มีความสุข

ข้อความนี้ ขอมอบแด่เพื่อน 40 ปีขึ้นไป ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า

ที่มา r e a d 5 5 5

อ่านเพิ่มเติม