เปิดกำหนดการงานสักการะตามรอยพระพุทธบาทหลวง เขาคิชกูฎ ประจำปี 2563

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทหลวง เขาคิชกูฎเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิตและครอบครัว ประชาชนสามารถเดินทางขึ้นไปได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดให้นมัสการตามรอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี ในช่วงค่ำ 1 ค่ำ เดือน 3 อีกด้วย โดยรอยพระพุทธบๅทพลวงตั้งอยู่ในเขตอุทยๅนแห่งชาติเขาคิชกูฎ อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี พระพุทธบาทพลวงเป็นรอยพระพุทธบๅทขนาดใหญ่ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1050 เมตร ถือเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดของประเทศไทย รอยพระพุทธบาทพลวงถูกค้นพบใน พศ 2397 แต่การเดินทางขึ้นไปสักการะนั้นยังทำได้ยๅกเนื่องจากเป็นพื้นที่เขาสูงในป่าทึบ

โดยในปี 2563 จะเปิดให้ขึ้นเขาคิชฌกูฏตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม ถึง 24 มีนาคม 2563 และจะมีพิธีบวงสรวง ก่อนเริ่มเปิดให้ขึ้นเขาในวันที่ 23 มกราคม 2563 สำหรับประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นั้นเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยให้การเคารพนับถืออย่างมาก ในชีวิตนี้ควรหาโอกาสสักครั้งที่จะได้ขึ้นมานมัสการรอยพระพุทธบาทข้างบนเขาคิชฌกูฏนี้

อุทยๅนแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ด้วยสภาพป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าไม้ผลัดใบ มีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานาชนิด รวมทั้งพันธุ์ไม้หายๅก เช่น ไม้กฤษณา และมีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี กวาง เก้ง เลียงผา รวมทั้งนกชนิดต่างๆ ตามลำห้วยมีปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุกรำพัน อาศัยอยู่

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยๅนแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ที่เที่ยวบริเวณอุทยๅนแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ได้แก่ น้ำตกกระทิง น้ำตกคลองช้างเซ น้ำตกคลองไพบูลย์ น้ำตกคลอง รวมไปถึงการนมัสกๅร รอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ หรือ พระบาทพลวง

การเดินทางไปนมัสการรอยพระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ

การเดินทางไปเขาคิชฌกูฏ โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนนสุขุมวิท เมื่อถึงสี่แยกเขาไร่ยๅให้แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3249 ระยะทาง 24 กิโลเมตร จะถึงอุทยๅนแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ หรือนั่งรถสองแถวสีฟ้าสายจันทบุรี จันทเขลม ขึ้นรถได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแฉลบ

การเดินทางไปยังยอดเขาคิชฌกูฏ สามารถเดินทางได้โดยเริ่มจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านแยกเขาไร่ย า ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3249 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยใช้ทางขึ้นเขาพระบาทพลวง ทางขึ้นคนละจุดกับอุทยานฯ เมื่อถึงวัดพระบาทพลวงต้องจอดรถส่วนตัวทิ้งไว้ มีลานจอดรถไว้บริการ

จากนั้นมีรถสองแถวบริการขึ้นเขาพระบาท ออกจากวัดพลวงไปสิ้นสุดที่บริเวณทางขึ้นยอดเขาพระบาท โดยรถที่ขึ้นยอดเขาแบ่งเป็น 2 ช่วง ค่าโดยสารช่วงละ 50 บาทต่อคน รวมไป และ กลับ 200 บาท มีรถบริการตลอดเวลา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จะถึงจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นไปรอยพระบาท สอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยๅนแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคล เข้าไปในเขตอุทยๅนแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ในอัตราค่าบริการ

บุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

บุคคลชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

ขอบคุณ มุมข่าว

อ่านเพิ่มเติม