แม่จ๋าอย่ารอช้า เงื่อนไขรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ถึง 6 ขวบ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์รายงานว่า จากกรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันนี้เป็นวันแรก ให้กับผู้มีสิทธิ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ โดยจ่ายเข้าบัญชีธนาคารเดือนละ 600 บาท โดยจะจ่ายทุกเดือนจนถึงอายุ 6 ขวบ และเตรียมจ่ายย้อนหลังให้เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นรายกรณี รวมทั้งสิ้น 561,086 คน ในวงเงินรวม 1,674 ล้านบาท

ล่าสุดผู้ใช้เพจเฟซบุ๊กชื่อ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้โพสต์ข้อความที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ระบุข้อความว่า

ใครได้รับบ้าง

เด็กเกิดหลัง 1 ตุลาคม 2558 (เกิดก่อนไม่ได้รับ) และต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

เกณฑ์รายได้ของคนในครอบครัว

เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน

อบต./เทศบาล/สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ) ทั้งนี้ ตามที่อาศัยอยู่ ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้าน

พ่อแม่มีประกันสังคม สามารถขอรับสิทธิ์ได้หรือไม่

ได้

เคยลงทะเบียนแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

เคยลงทะเบียน และเคยได้สิทธิ์แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ใช้บัญชีธนาคารอะไรบ้าง

ธนาคารรัฐบาล 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เคยได้รับโอนก่อนหน้านี้ และใช้ธนาคารอื่น ยังใช้ได้อยู่

ลงทะเบียนเมื่อใด จึงจะได้รับเงินอุดหนุนในรอบเดือนตุลาคมนี้

ก่อน 25 กันยายน 62 โดยมีการคีย์ข้อมูลลงระบบเรียบร้อยแล้ว

จะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่

เด็กที่ครบ 3 ขวบแล้ว และลงทะเบียนแล้วจะได้รับย้อนหลัง หากเกิด 1 ตุลาคม 61 ถึง 30 กันยายน 62 ได้ย้อนหลังจนถึงวันเกิดเด็ก

สามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร.0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลบางส่วนจาก เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

อ่านเพิ่มเติม