เซเว่น ออกแจงแล้ว กรณีชิมช็อปใช้แลกเป็นเงินสดได้

จากกรณีที่มีผู้สัมครโครงการชิมช็อปใช้ บางท่านได้ออกมาโพสต์ว่าตนเองได้นำเงินจากชิมช็อปใช้ จ่ายค่าวอเล็ทที่เติมเข้าไป หลังจากนั้นจึงโอนเป็นเงินสดออกมา ทำให้หลายๆท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเหมือนว่าจะเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาล ดังนั้นทางเซเว่นจึงประกาศเป็นหนังสือแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Loading...

ไม่รับซื้อวอเล็ต

เซเว่นบางสาขาเข้าร่วมโครงการ กว่า 100 สาขา

สำหรับท่านที่จะไปใช้สิทธิ์ ควรตรวจสอบว่าสาขาไหนร่วมรายการบ้าง

ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการชิมช็อปใช้ ต้องนำไปซื้อของเท่านั้น หากร้านค้าใดทำผิดวัตถุประสงค์จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

คนเยอะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ถือว่าโครงการประสบความสำเร็จ

ชิมช็อปใช้

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ชิมช็อปใช้ ขอให้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์

Loading...

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook