เงินเข้าแล้ว เช็กเลขหน้าบัตรประชาชน รับโบนัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้เงินเข้าอรอบแรก มาตรการบรรเทาค่าครองชีพ สำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้มีบัตรคนจน หรือ สวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. 2562 โดยเงินสวัสดิการต่างๆมีกำหนดเข้าตามวันที่ดังนี้

มาตรการที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

เงินเข้า 6 ก.ย. 62 ผู้มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39

เงินเข้า 7 ก.ย. 62 ผู้มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36

เงินเข้า 8 ก.ย. 62 ผู้มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8

 

มาตรการที่ 2

 

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 500 บาทต่อคนต่อเดือน

 

เงินเข้า 9 ก.ย. 62

 

มาตรการที่ 3

 

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กเล็ก(อายุ 0-6 ปี) 300 บาทต่อคนต่อเดือน

 

เงินเข้า : 9 ก.ย. 62

ด้าน ธนาคารกรุงไทย (KTB) เตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป ตามที่รัฐบาล โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ 3 มาตรการ ได้แก่ การพยุงการบริโภคฯ เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรเข้ากระเป๋าเงิน e-Money ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในระหว่างวันที่ 6-9 ก.ย. โดยได้ดำเนินการเติมเงินในตู้ ATM เป็นกรณีพิเศษ ทั้งธนบัตรใบละ 100 และ 500 บาท เพื่อให้เพียงพอในการรองรับการถอนเงิน รวมทั้งได้เพิ่มการติดตั้งรถบริการเคลื่อนที่ หรือ Krungthai On The Move ในพื้นที่ที่มีปริมาณการกดเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งทีมงานติดตามการใช้งานของตู้ ATM

อ่านเพิ่มเติม