กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยื่นเรื่องถึงบิ๊กตู่ ขอขึ้นเงินเดือน หลังได้แค่ 8,000 ถึง10,000

วันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากางจังหวัดพัทลุง นายไฟโรจน์ เพชรตีบ นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.พัทลุง ได้นำตัวแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้ายื่นหนังสือผ่าน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อกดดันรัฐบาลปรับเพิ่มอัตราเพดานเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการช่วยเหลือสวัสดิการรักษาพยาบาล

โดยให้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือลดหย่อนค่าห้องและค่าอาหารพิเศษจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และขอให้มีตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลด้วยนายไพโรจน์กล่าวว่า การรวมตัวกำนันของผู้ใหญ่บ้านใน จ.พัทลุงก็เพื่อเรียกร้องสิทธิ์และค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่ไม่ได้ปรับมาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละท้องที่ทำงานอย่างหนัก โดยต้องประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย รวมถึงเป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ อีกทั้งต้องแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆ ด้วย จึงถึงเวลาแล้วที่ทางรัฐบาลต้องปรับเพิ่มอัตราเพดานเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้แล้ว

จากเดิมกำนันมีฐานเงินค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน ขอให้เพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ผู้ใหญ่บ้านจากเดิม 8,000 บาทต่อเดือน ขอให้ขยับเป็น 13,000 บาทต่อเดือน พร้อมกับตำแหน่งอื่นๆ ด้วยตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ส่งให้รัฐบาล นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.พัทลุง

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

อ่านเพิ่มเติม