รัฐบาลอนุมัติแล้ว วงเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย “พายุโพดุล”

โดยในล่าสุดนี้ นา หรือ มนต์ ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปิดเผยว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากพายุโพดุลอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการกำชับให้ดูแลให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด 16 จังหวัด

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับรายงานเพิ่มอีกว่า ในขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยก็เริ่มคลี่คลายลงระดับน้ำลดลงเกือบทุกจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบและทำภาพพื้นที่เกษตรกรรม ได้มีกำชับให้หน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกันและร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

และทั้งนี้ทางนายกรัฐมนตรีจะมีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามระมัดระวังสถานการณ์ต่อไปและประชาชนที่ได้รับความเสียหายและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วน 1784 ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

ทางด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะได้มีการกล่าวว่านายกได้กำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุอย่างโดยเร็ว ซึ่งทางนายเฉลิม สีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานมีการเร่งสูบน้ำออกจากในพื้นที่น้ำท่วมขังทั้งพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่เกษตรและยังมีการระดมเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนมากเพื่อเข้าไปที่คลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วน

และนอกจากนี้ยังมีการสั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรให้เตรียมการเข้าสำรวจพื้นที่เสียหาย ที่เกิดในพื้นที่เกษตรกรรมปีไหนหลังจากที่มีน้ำลดและมอบหมายให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจาก พายุโพดุล โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับผลกระทบ 44 จังหวัด เหนือ กลาง อีสาน ใต้

โดยในตอนนี้ทางเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัด ที่มีการออกเตือนชาวเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร และ ให้คำแนะนำแก่ชาวเกษตรกรในเรื่องของการดูแลพืชผลต่างๆ เพราะช่วงนี้บางพื้นที่เป็นบางช่วงที่พืชถึงเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยว ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะมีการช่วยเหลือกับชาวเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมผลิตภัณฑ์ชีวภาพเช่น ไตรโคเดอร์ มาเพื่อเตรียมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที หลังน้ำลดสารชีวภัณฑ์จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากโรคพืชที่มากับน้ำได้

โดยหลังน้ำลดกระทรวงมหาดไทยจะสำรวจความเสียหาย และได้ได้ตั้งงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนไว้เป็นจำนวนจังหวัดละ 200 ล้านบาท และช่วยเหลือเยียวยากับชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรายละไม่เกิน 30 ไร่

ซึ่งมีการกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร้ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

อ่านเพิ่มเติม